Boşanma Hukuku

Anlaşmalı Ve Çekişmeli Boşanma Dava Yönetimi

Hukuk büromuz, çekişmeli ve anlaşmalı boşanmalarda; nafaka, velayet, tazminat gibi boşanmayla ilgili tüm konularda, müvekkillerine hizmet veriyor. Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübelerle, boşanma davalarında en iyi ve etkili sonucu alabilmek için profesyonel çalışmalar sergiliyoruz.

Evliliğin yasal olarak sona ermesi anlamına gelen boşanma davası, öncesi ve dava sırasında alanında uzman olan avukatlar tarafından değerlendirilip planlanmalıdır. Elde edilecek olan delillerin mahkemeye sunulması, diğer araştırma aşamaları ve çalışmalar davanın talep eden kişi lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın sebepleri genel anlamda iki kısma ayrılır. Bunlar genel ve özel sebepler olarak değerlendirilmiştir. Özel boşanma sebepleri; hayata kast etmek, zina yapmak, kötü ve onur kırıcı nitelikte davranışlar sergilemek, haysiyetten yoksun bir hayat sürme, terk etme ve akıl hastalıkları olarak gösterilmiştir. Şiddetli geçimsizlik yaşama, evlilik birliğinin sarsılmış olması, anlaşarak boşanma, üç yıl bir araya gelmeme ise genel boşanma sebepleri arasında sayılmıştır.

Hukuk büromuz, belirtilen boşanma sebepleri hangisi olursa olsun, müvekkillerine öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmeti sağlar. Boşanma sebebiyle bize başvuracak olan müvekkillerimizle beraber yüksek performanslı çalışmalar sergileyerek, davanın lehimize sonuçlanması adına özveride bulunuyoruz.

Uzman Avukatlara Danışılmalıdır

Yukarıda değindiğimiz gibi boşanma, evli olan çiftlerin hayatlarını ayırma biçimidir. Boşanma davası ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun, mutlaka uzman bir avukata danışılarak planlanmalıdır. Planlaması yapılan boşanma davalarında, sonuçlar genel olarak talep eden kişinin lehine sonuçlanır. Alanında yetenek sahibi olan avukatlarımızla, hangi tür boşanma davası olursa olsun, başarılı bir şekilde yönetimini sağlıyoruz. Sizden gelen talep doğrultusunda uzman hukukçularımız, sonucun en iyi şekilde sağlanması için çalışmalar sergilerler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilgi

Eşlerin en az biri tarafından istenerek açılabilen davadır. Aile Mahkemesinde açılabilen boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha basit ve hızlı bir biçimde sonuçlanır. Davanın yapılacağı mahkeme, eşlerden birine yakın olabilir ya da eşlerin bir arada yaşadıkları yerde olabilir. İsminden anlaşılacağı üzere, eşlerin karşılıklı olarak anlaşarak boşandığı durumda, büro olarak dava yönetimini en iyi şekilde yürütüyoruz. Anlaşmalı boşanma davasının açılıp sonuçlanması için aşağıda belirtilen şartların oluşması yeterli olacaktır.

 • Eşler arasında ortak iradeye bağlı olarak boşanma isteğinin olması durumunda, boşanma süreci başlatılabilir.
 • Evlilik bir yıl ve daha fazla süredir devam ediyorsa,
 • Eşler arasında, boşanma davasının sonrasında her türlü konuda anlaşma sağlamışlarsa, anlaşmalı bir biçimde bu davayı açabilirler. Dava dilekçesinin yanında, boşanma protokolünün olması, dava sonuçlanması için yeterli olacaktır.
 • Yine eşlerin çocuğu varsa ve bu konuda anlaşma yapılmışsa dava görülebilir. Davanın kararını açıklayacak olan hakim, çocuk konusunda yapılan anlaşmayı araştırmalar sonucunda uygun bulursa, boşanma davasını sonuçlandıracaktır.
 • Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürer. Ancak bu boşanma sırasında boşanma sözleşmesinin uygun bir şekilde yapılmış olması gerekecektir. Aksi halde boşanma davasının ikrarına neden olabilir. Bu sebeple, boşanma sözleşmesi (boşanma protokolü) alanında bilgili ve tecrübeli avukatlar tarafından hazırlanmalıdır. Büromuzda, bu protokolü en iyi şekilde hazırlayabilen, avukatlar bulunuyor.

Çekişmeli Boşanma Hakkında Bilgi

Çekişmeli boşanma davası da tıpkı anlaşmalı boşanma da olduğu gibi eşlerden en az birinin davayı açmasıyla başlar. Fakat burada dava protokolle değil, işlenmiş kusurlarla mahkeme tarafından değerlendirilir. İsminden anlaşılacağı gibi burada eşler arasında bir anlaşma söz konusu olmadığından veya herhangi bir konuda anlaşma sağlanamadığından, uzun sürelidir. En az bir tarafın isteğiyle açılabilen çekişmeli boşanma davası, iki tarafın istemesi durumunda açılmış olabilir. Fakat davayı ister tek kişi ister iki kişi açmış olsun, davanın genelinde bir anlaşamama söz konusudur.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun süreli ve yıpratıcı geçen dava türüdür. Burada evliliğin temelini sarsıcı çeşitli nedenler söz konusu olabilir. Anlaşmalı boşanmaların aksine, mahkeme tarafından kusurun kimde olduğu tespit edilmek üzere araştırmalar yapılmakta ve tanıklar dinlenmektedir. Çekişmeli boşanma davasının nedenine bağlı sonuçlarında, bir taraf diğer tarafa nafaka ödemekle yükümlü kılınabilir. Yine tarafların kusurları eşitse, mahkeme bunu tespit etmişse, herhangi bir tazminat veya nafakanın ödenmesine gerek görmeyebilir.

Tüm bunları göz önüne aldığımız zaman eşit kusurların olmaması halinde, mahkeme eşit kusur kararı verebilir. Dolayısıyla bu boşanma davalarını, yönetim anlamında profesyonel avukatların ele alması, değerlendirmesi gerekecektir. Yani karşı tarafın kusurlu olduğunu düşünen kişiler, hukuk büromuza başvurarak, gereken profesyonel desteği kolayca sağlayarak, davayı lehlerine çevirebilirler.

Boşanma davası sonunca, hüküm verilen tazminatlar bir süreklilik gerektirmezken, karara bağlanmış nafakalar süreklilik arz edecektir. Boşanma davası esnasında ödenmesi gerekli olan tedbir nafakası, boşanmanın sonrasında verilen yoksulluk nafakası ve çocuklar için verilen iştirak nafakaları, etkili bir biçimde talep edilmelidir. Büromuz, tüm bu talepleri etkili bir şekilde gerçekleştirmenin yanı sıra, dava sonrasında belirlenen nafakanın az bulunması halinde nafaka artırım davalarını da etkili olarak gerçekleştirebilir.

Boşanma Sonrasında Mal Paylaşılması Nasıl Yapılıyor?

Boşanma davası sonrasında tazminat, velayet, nafaka ve mal rejimi gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle mal rejimi boşanma sonucunda büyük bir önem taşır. Özellikle edinilen malların rejimi, edinilmiş olan mallara katılım rejimi ve mal ayrılığı rejimler, eşler tarafından etkili olarak öğrenilmelidir. Edinilmiş mallara katılabilme rejimi, yasal olarak sayıldığından özellikle karar verilmeye gerek bulunmuyor. Fakat sık olarak tercih edilen mal ayrılığı rejimlerinin seçilmesi ve bunların mal ayrılığı sözleşmelerinde ifade edilmesi, önem arz edecektir.

Mal rejimleri evliliğin öncesinde düzenlenebilir ve evlilik esnasında düzenlenmeye tabi olabilir. Bu mal rejiminin değiştirilmesi, eşler tarafından alınan ortak bir kararla noterde düzenlenebilir. Yine mal rejimlerinin değiştirilmesi davalarıyla düzenlemeler yapılabilir.

Hukuk Büromuzun Boşanma Davalarında Sunduğu Hizmetler
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılma işlemi ve davanın detaylıca takip edilme işlemi.
 • Aynı şekilde çekişmeli olan boşanma davasının açılması ve gerekli profesyonellikte takip edilme işlemleri.
 • Tazminat ve nafaka davalarının açılması ve bu davaların gerekli profesyonel anlayışla takip edilmesi işlemi.
 • Mal davaları tasfiyesi dava açılması ve davanın takip işlemleri.
 • Tenfiz ve tanıma davalarının açılması, bu davarların en iyi şekilde takip edilmesi.
 • Talep olması (çocuklar varsa) halinde, velayet davalarının açılması ve tüm takiplerinin yapılması süreci.
 • Nafaka uyarlanma davalarının açılması ve aynı biçimde takip edilme işlemi.
 • Sonuçlanmış olan tazminat ve nafaka alacaklarının icra yöntemiyle tahsil edilmesi.
 • Şiddet gösteren kişinin evden uzaklaştırılması adına dava açılması ve açılan bu davanın takibinin profesyonel olarak yapılması.

Ekibimiz boşanma davaları sürecinde müvekkillerine en iyi şartlarda hizmet sunar. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları yönetimi, büromuz tarafından en iyi şekilde yürütülür. Bu dava yönetimleri sonucunda, profesyonel ve kaliteli bir çalışma sergilendiğinden başarı oranları oldukça yüksektir. Yetkili hukukçularımızın alanlarında yetenek sahibi olmaları, birikimleri, daha önceki süreçlerde edindikleri tecrübeleriyle siz müvekkillerinin en iyi sonuçları alması için çalışma sergiler.

Bunların yanında evlilik öncesinde veya evlilik süreci içerisinde mal ayrılıkları hususunda çalışmalar sergileyerek, eşlerin konu hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlamaktadır.

Avukat Musa Abbas Kuru

Av. Musa Abbas Kuru,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yıldız-Kuru Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır.

Profili Görüntüle