Denetim Serbestliği Nedir?


Denetim serbestliğinin koşulları nelerdir? Denetim serbestliği hangi suçlarda uygulanabilir?

Denetim serbestlik, kişinin sosyal hayat içerisinde cezasının infazını olanak sağlayacak bir ceza hukuku kurumudur. Tabi ki bu yasa tarafından belirlenen deneme süresi içindedir. Suç işleyen kişi bu süreçte sosyal hayatında gözlemlenir. Denetim serbestlik yasası kişinin ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyaya uyum sağlayabilmesi nedeni ile çıkarılmıştı. Cezası infaz edilen hükümlünün koşullu salıverilmesine kısa bir süre kala tahliye edilerek dışardaki sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulur.

Denetim serbestliğinin koşulları:

Denetim serbestliği yasası cezaevindeki bütün mahkumlara uygulanabilecek bir yasa değildir. Denetim serbestliği suçun niteliği, suçun cezasının miktarı ve mahkûmun kişiliğine göre uygulanıp uygulanmayacağı farklılık göstermektedir. Hükümlünün denetim serbestlikten yararlanabilmesi için yerine getirmesi gerekenler vardır. Bunlar;

-Hükümlünün iyi halli olması koşulu: Cezaevinin idaresi tarafından hazırlanan mahkûmun değerlendirme raporuna bakılarak hükümlünün iyi halli olup olmadığına karar verilmektedir.

-Hükümlünün denetim serbestliğinden yararlanması için talep dilekçesi vermesi gereklidir. Denetim serbestliği yasası kendiliğinden uygulanmaz. Bunun için infaz mahkemesine talep dilekçesi verilmesi gereklidir.

Denetim serbestliği uygulanabilen suç türleri:

Denetim serbestliği, işlenen suçlarda kural olarak 3 yıllık süre için uygulanan bir koşullu salıverilme biçimi olmaktadır.

  • Hayata Karşı Suçlar: Kasten İnsan Öldürme Suçu, Taksirle İnsan Yaralama Suçu, Kasten İnsan Yaralama Suçu, Taksirle İnsan Öldürme Suçu
  • Malvarlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık Suçu, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu, Yağma Suçu, Mala Zarar Verme Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su vb.) Suçu, Dolandırıcılık Suçu, Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  • Özel Hayata ve Şerefe Karşı Suçlar: Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçu, Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçu, Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu, Hakaret Suçu, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu.
  • Hürriyete Karşı Suçlar: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu, Tehdit Suçu, Cebir Suçu, Şantaj Suçu, Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu,
  • Kamu Güvenine ve Adliyeye Karşı Suçlar: Gizleme veya Değiştirme Suçu, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçu (Firar Suçu),Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Mühürde Sahtecilik Suçu, İftira Suçu, Mühür Bozma (Fekki) Suçu, Suç Üstlenme Suçu, Suç Uydurma Suçu, Suçluyu Kayırma Suçu, Yalan Tanıklık Suçu, Yalan Yere Yemin Suçu, Suçu Bildirmeme Suçu, Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu, Suç Delillerini Yok Etme, Parada Sahtecilik Suçu
  • Cinsel Suçlar: Müstehcenlik Suçu, Cinsel Taciz Suçu, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, Cinsel İstismar Suçu, Cinsel Saldırı Suçu
  • Diğer Bazı Suçlar olan: Sahte Fatura ve Vergi Kaçakçılığı Suçları, Bilişim Suçları, Bilişim Sistemini Engelleme, Uyuşturucu Ticareti Suçu, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme ve Değiştirme Suçu, Görevi yaptırmamak için direnme suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Rüşvet Suçu, İrtikap suçu, Zimmet Suçu, İmar Kirliliği Suçu, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir