Kıdem Tazminatı Hesaplama

(Haftalık 45 saatin üzerinde çalışıyorsanız ve tüm haklarınızın detaylı hesabı için aşağıdaki formu doldurunuz.)

Detaylı Tazminat Öğrenme Formu

  Kıdem Tazminatı Nedir?

  4857 sayılı İş Kanununa göre belli şartları taşıyan çalışanın belli şartlar dahilinde işten ayrılması sonucunda hak edecek olduğu her 1 yıllık süre için 30 günlük brüt ücret hakkıdır.

  Kıdem Tazminatı Şartları?

  Kıdem tazminatına hak kazanabilmek belli şartlarda mümkündür. Bu şartlar aşağıda belirtilecektir. Kafa karışıklığına yol açan ve belirtilmesi gereken en önemli konu ise işçinin istifası halinde kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmayacağıdır. Her ne kadar toplumumuzda istifa eden çalışanın hiç bir şekilde kıdem tazminatına hak kazanamayacağı şeklinde bir algı bulunsa da belli şartlar bulunması halinde işçi istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanır. Bu durum önem taşındığından dolayı ayrı bir yazımızda kaleme alınmıştır. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

  İşverenin Feshetmesi Durumunda Kıdem Tazminatına Hak Kazanılması

  İşverenin iş sözleşmesini fesih halinde temel kural olarak işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Fakat kimi durumlarda işveren sözleşmeyi feshetse bile çalışan kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bunlar İş Kanununda Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırılık olarak belirtilen hallerdir.

  • İşçinin sözleşme kurulurken işverenini yanıltması durumunda işçi kıdem tazminatı alamaz:

  İş vereni kendisinde bulunan vasıflarad yanıltan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Sahip olduğunu iddia ettiği yeterlilik belgesine ve ya teknik beceriye sahip olmaması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

  Ancak bu yanıltma işin esaslı noktalarına dair olmalıdır. Örneğin iş ile bir alakası olmayan ancak kişinin kendi özel hayatı ile alakalı olan bir yanıltmadan dolayı işveren haklı fesih sebebini kullanamayacaktır.

  • İşçi, işverenine veya aile üyelerine ‘’itibar’’ zedeleyici hareketler sergilemesi halinde kıdem tazminatı alamaz :

  İşçinin işverene veya ailelerine küfür ve benzeri hakaret ve aşağılayıcı sözlerde bulunması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamadan işyerinden gönderilebilecektir.

  • İşçinin taşkın davranışlar sergilemesi karşısında kıdem tazminatı alamaz :

  İşçinin her türlü iş ile bağdaşmayan taşkın tavırları haklı fesih için sebebp olabilmektedir.

  • İşçinin işvereninin güven ve bağlılığını zedeleyici hareketlerde bulunması halinde kıdem tazminatı alamayacaktır:

  Güven bağının bozulması ve işçinin bunda kusurlu olması halinde kıdem tazminatına hak kazanılamayacaktır.

  • İşçinin devamsızlıklarının kanunda öngörülen sürelerde olması halinde kıdem tazminatı alamayacaktır

  İşçi izin almadan yahut haklı bir sebebi bulunmadan art arda 2 iş günü gelmez veya bir ay içinde herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda 3 iş günü işine devam etmez ise işverenin devamsızlık nedeniyle sözleşmeyi feshi haklı bir neden olacak ve işçi kıdem tazminatı alamayacaktır.

  • İşçi işine ehemmiyet vermemesi veya işine gerekli dikkat ve özenini vermeyerek bir tehlikeye veya zarara neden olması hâlinde kıdem tazminatı alamayacaktır.

  İşçinin iş yerinin malı veya orada bulunan eşyaları otuz günlük ücreti kadar ödeyemeyecek tutarda hasar vermesi veya kayba uğratması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Ancak bu hasarın oluşmasında işveren tüm önlemleri almış olmalıdır. Yoksa zaten bozuk olan ve bakımıyapılmamış bir makinadan kaynaklı bir sorunun işçiye yöneltilmesi mümkün değildir.

  • İşçinin cezası ertelenmeyen 7 günden fazla hapis cezasına çarptırılan bir suç işlemesi halinde de işveren iş sözleşmesini tazminatsız feshedebilecektir.

  İşten Çıkarılma Tazminatı Hesaplama işlemi için yukarıda bulunan formumuzu doldurarak kıdem tazminatı hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  İşçinin İş Akdini Feshetmesi Halinde Kıdem Tazminatı

  İşçi kendi isteğiyle iş akdini feshederse temel kural kıdem tazminatına hak kazanamayacak olmasıdır. Ancak haklı nedenlerle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatı alabilecektir. Yani belli durumlarda işçi kendi istifa etse dahi bu durum haklı fesih sayılacak ve kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

  1- İşçi Sağlık Problemi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshederse Kıdem Tazminatına Hak Kazanacaktır:

  2- İşçi Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Aykırılık Halleri Nedeniyle Sözleşmeyi Feshederse Kıdem Tazminatına Hak Kazanacaktır

  • İşveren işçisine cinsel tacizde bulunursa işçi sözleşmeyi feshederek tazminata hak kazanacaktır.
  • İşveren çalışana veya aile fertlerinden birine sataşır – onlara gözdağı verirse, veya işçiyi veya aile fertlerinden birisini yasaya karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, veya çalışana ve aile fertlerinden birine karşı hapsi gerektiren suç işlerse,
  • Ücret ile ilgili meseleler;
  • İşveren işçinin ücretini kanuna veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap etmez veya ödemezse,

  3- Zorlayıcı Sebeplerin Varlığı Halinde İşçi Kıdem Tazminatı Alacaktır :

  Zorlayıcı sebeplerden kasıt ise, işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek sebeplerin ortaya çıkması halidir.

  • İşçi askerlik görevi sebebi ile işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilecektir.
  • Kadın işçi ise, çalışırken evlenmiş ise bir yıl içinde işinden ayrılması durumunda kıdem tazminatını alabilecektir.
  • İçinin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanması :

  İşçi emeklilik şartlarını sağlıyor ve ilgili kuruma başvuruda bulunmuş ise kıdem tazminatı alabilecektir.

  • İşçinin ölümü halinde (varisleri) kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
  • İş sözleşmesinin esaslı koşullarında değişiklik halinde işçi kıdem tazminatı alacaktır.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 Yılı için Ne Kadardır?

  01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak fesih işlemleri için kıdem tazminatına uygulanacak tavan miktarı  10.848,59 TL’dir.

  Kıdem Tazminatı Hesaplama işlemini sitemizden yapabilirsiniz.