Netten Brüte Maaş Hesaplama

Netten Brüte Maaş Hesaplama karmaşık gibi durmasına karşılık çok basit bir formül ile gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda belirtilen örnek ve formül ile netten brüte maaş hesaplama işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Net Maaş Nedir?

Net maaş işveren tarafından ödenen toplam miktardan kesintilerin çıkması ile ortaya çıkan miktardır. Bu tutarın içersine işveren ve işçi tarafından ödenen vergi ve yasal kesintiler dahil değildir.

Net Maaş Hesaplama

Net maaş hesaplaması içerisinde SGK ve prim kesintilerini barındırmamaktadır. Net ücretinizi brüt ücret üzerinden hesaplamak için Brütten Nete Maaş Hesaplama sayfamızı kullanabilirsiniz.

Netten Brüte Brüt Maaş Hesaplama

Brüt Maaş Hesaplama işlemi için öncelikle Net maaş miktarınızı bilmeniz gerekmektedir. Nettten brüte maaş hesaplama formülü kabaca şu şekildedir: Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) – Gelir Vergisi – Damga Vergisi

Netten Brüte 2021 yılında hesaplama yapılacak ise 2021 yılı verileri brüt hesaplama işleminde kullanılmalıdır. Gelir Vergisi hesaplma işlemi ise gelir tutarının, gelir vergisi oranıyla çarpılması ile yapılır.

  1. Netten brüte maaş hesaplama işlemi için öncelikle %15 SKG + İşsizlik payı oranı “x” bilinmezini verdiğimiz brüt maaş ile çarpılır.
  2. Kalan tutar üzerinden %15 oran çarpılarak Gelir Vergisi ortaya çıkartılır.
  3. Brüt Ücret x 759/100000 damga vergisi oranı ile çarpılır.
  4. Bu 3 veri sonuç toplanarak en baştaki brüt ücretimiz x den çıkartılır. Çıkan sonuç x’e eşitlenerek brüt ücret bulunur.

Örnek Netten Brüte Hesaplama

Örnek net ücretimiz 5000 TL olsun. Brüt tutara “x” değerini verelim. Bu tutar %15 SKG + İşsizlik payı oranı ile çarpıldığında 15x/100 TL elimizde olacaktır. Kalan rakam 85x/100 TL’dir. 85x/100 TL %15 oran ile çarpıldığında 1275x/10000 TL yapmaktadır. En son olarak x TL 759/100000 damga vergisi oranı ile çarpıldığında 759x/100000 TL Damga Vergisi ortaya çıkmaktadır. Bu 3 rakamın toplamı 15000x/100000 TL + 12750/100000 TL + 759x/100000 TL = 28509‬x/100000 TL yapmaktadır. Bu tutar x TL’den çıkarıldığında 71491x‬/100000 TL Net Ücretimize eşit olacaktır.  Örnekteki Net ücretimiz 5000 TL idi. 71491x‬/100000 = 5000 ise x= 6.993,88 TL’dir yani Brüt Ücretimiz 6.993,88 TL’dir.

Netten Brüte 2022 Yılı için Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Asgari ücrette vergi istisnası olması sebebiyle hesaplama formülleri değişmiştir. Bu sebeple önceki senelere göre yapılan hesaplamalarda net ücretten 675,99 TL çıkartılması suretiyle 2022 Yılı için Netten Brüte Maaş Hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Netten brüt maaş hesaplama işleminin kısa yolu ise net ücretten 675,99 TL çıkartılarak bu sonucu 1,398777468492538 ile çarpmaktır.

Net ücretten brüt ücret hesaplama olayında dikkatli olunması gereken husus AGİ ücretinin net maaşa dahil olmadığıdır. Yani net maaşınızı hesaba katarken agi hariç maaşınızı denkleme koymanız gerekir.

Yukarıda belirttiğimiz netten brüte maaş hesaplama formülü ile kolayca netten brüte ücret hesaplaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Brüt Asgari Ücret 2022 Yılı için Ne Kadardır?

Netten Brüte asgari ücret 2022 yılı için Brüt olarak 5004 TL’dir. Net olarak 4253,40 TL’dir.