Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, kurum veya kuruluşların yaptıkları işlerde hukuki açıdan yol gösterme hizmetidir. Amaç, şahıs veya kurumların avukatlar aracılığıyla hukuka uygunluk ilkelerini sağlamaktır. Önleyici bir danışmanlık hizmeti olabileceği gibi giderici nitelikte bir danışmanlık hizmeti de olabilir. Önleyici hukuk danışmanlığı, henüz hukuki açıdan bir sorun yaşanmadan, oluşabilecek sorunlara kanunlara uygun olarak önlem amacı taşır. Giderici hukuki danışmanlık ise hukuki açıdan ilişki başladıktan sonra çıkmış olan sorunu en az hasarla atlatmak için verilen bir hizmettir.

Şirketler İçin Verilen Hukuki Danışmanlık Hizmeti

İki veya daha fazla kişinin mallarını birleştirmesi, kurumsal olarak birleşim tüzel kişi olan şirketi ortaya çıkarır. Bu malların bir araya gelebilmesi için bir sözleşme yapılır. Hukuk kurallarına göre şirketler iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Bunlar şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak tanımlanır. Bu şirketler de kendi aralarında farklı isimlere ayrılabilirler. Şirketler Hukuku çok sayıda kanundan oluştuğundan bunların bilinmesi, hakkın korunmasına katkıda bulunulabilir.

Ticaret işlemlerinde bel görevi gören Ticaret Kanunu, şirket içinde, şirketler arasında yaşanabilecek olumsuzluklarda işleyici görev görür. Yaşanan olumsuz durumların çok az bir hasarla atlatılması, sorunun kısa sürede çözülebilmesi için bir avukat veya hukuk bürosundan yardım almak oldukça önemli bir noktadır. Şirketler için hukuki danışmanlık ekstra bir maliyet olarak görülse de yaşanmış ya da yaşanabilecek uyuşmazlık sorunlarının gidermek ve çözmek için oldukça önem ifade eder. Şirket menfaatlerini koruyucu kapsamda olan hukuki danışmanlık işlemi, tedbir olarak görülebilir.

Hukuki Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Firmalar bazen bir alanda hizmet verebiliyorken, bazı durumlarda çok sayıda kollarda hizmetlerini sürdürür. Zira bilindiği üzere şirket iş dünyasında katı ama gerekli olan bazı kurallar mevcuttur. Şirketlerin neredeyse tümü, çok çalışma sergileyerek, önemli kazançlar elde etmek ve bunlar masrafsız bir şekilde gerçekleştirmek ister. Şirketin hukuki aşamalarda büyüme adına sorun yaşamaması, kazançlarının yüksek seyredebilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti alması, gereklilik olduğu gibi kolaylık da sağlayacaktır.

Hukuki danışmanlık bakımından verdiğimiz hizmetler şu şekilde sıralanabilir.

Genel Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Şirket ile ilgili bütün hukuki işlemlerin yürütülme işlemleridir. Şirketin işleyiş biçimi, belgeler denetlenerek eksikler giderilmeye çalışılır. Bunun için tarafımızca bütün işlemler baştan sonra düzenli bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde şirkette güvenli bir hukuki alt yapı sağlanarak, karşılaşılabilecek sorunlar minimum düzeye indirilir. Hukuk büromuz bu açıdan şirketlerin tüm işlemleri için yazılı veya sözlü olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunar.

Avukatlık Hizmeti

Şirketinizin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde veya uluslararası mahkemelerde yer alan bütün dava başvuru işlemlerinde, şirketin menfaatlerini korumak amacıyla, avukatlarımız tarafından vekilliğinizi gerçekleştiriyoruz.

İş Hukuku ve Danışmanlık Hizmetleri

İş hukukunda yaşanan uyuşmazlıklar, şirketlerin sıklıkla karşılaştıkları temel problemler arasında yer alır. İş hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların temel nedeni, işçi haklarının korunması kanunlarından kaynaklanan kaybedilen davalardır. İş hukuku alanında iş veren ve işçi arasında ilişki hukuki danışmanlık hizmeti sayesinde avantaj sağlayıcı konuma getirilebilir. Özellikle de işçinin özlülük haklarının korunması, iş sözleşmesinin yapılması şirketler için gereklilik olarak belirtilebilir.

İcra Takip Hizmeti

Şirketinizle ilgili olan bütün alacakların takip ve tahsil edilmesi, iflas ve iflas erteleme işlemleri, konkordato gibi icra hukukundan doğacak olan bütün işlemler takip edilir. Tahsilat işlemleri yapılarak belirtilen miktarın şirket hesabına aktarılması sağlanır. Tahsilatın imkansızlaşması halinde, ceza davaları ile avantajlar sağlanır. Gerek görülmesi halinde aciz belgesi alıp, yıl sonundaki vergi miktarlarının avantaja dönüşmesi sağlanır.

Şirketler İçin Verilen Diğer Hukuki Hizmetler

Şirketlere yukarıda belirttiğimiz hukuki danışmanlık konuları haricinde avukatlık hizmetleri veriyoruz. Bunlar;

 • Şirketler tarafından talep olması halinde, toplantılara katılım sağlama,
 • Şirketi kamu kurumları karşısında temsil etme hizmeti,
 • Şirket tarafından ihtarname gönderilmesi gereken durumlarda işlemleri yürütmek, şirkete ihtarname gelmesinde gereklilikleri yerine getirmek,
 • Şirketin ana sözleşmesini hazırlamak ve bu alanda değişiklikler yapmak,
 • Şirketler için ortaklık anlaşmaları yapmak ve hisse devri söz konusu olması halinde gerekli işlemleri yapmak,
 • Şirkete ortak olan kişilerin haklarını korumak adına çalışmalar yapmak,
 • Müvekkillerle hukuki konularda gerek görülmesi halinde görüş alışverişi yapmak,
 • Şirketin alacakları varsa takip edilme işlemleri ve bunların tahsil işlemlerinin icra avukatları tarafından gerçekleştirilmesi işlemleri,
 • Şirketin gireceği ticari anlaşmalarda zararı minimum seviyelerde tutabilmek için gereken hukuki desteğini sağlamak,

Şirketler için sağlanabilen danışmanlık hizmetleri bu şekildedir. Büromuz tarafından verilen diğer hukuki danışmanlık hizmeti, Bireysel danışmanlıktır.

Bireysel Hukuki Danışmanlık

Sürekli olarak değişim gösteren topluluk içerisinde bireyi bir süje olarak tanımlayabiliriz. Süje olarak tanımlanan bireyin, topluluk içerisinde pek çok sayıda gereklilikleri bulunur. Kişisel ilişkilerde, çalışma hayatında, ölüm gibi sorunlarda, kanunlara aykırı olarak gerçekleştirilen davranışlarda, mal edinme gibi konularda kişinin nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmemesi doğaldır.

Örnek verilmesi gerekirse, işten çıkarılma durumunda kişinin hakkını nasıl savunması gerektiğini bilmemesi oldukça karşılaşılan bir durumdur. Bu doğrultuda kişinin hakkını savunma isteği, fakat bu savunma işlemini nasıl gerçekleştirmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaması, bireysel hukuki danışmanlık hizmetlerini gerektirecektir. Bu sebeple hukuki açıdan bilgi sahibi olan avukatlara intikal edilerek, karşılaşılabilecek olan sorunların ortadan kaldırılması için başvuruda bulunulması gerekecektir. Böylece kişi hayat içerisinde yaşanabilecek olan tüm sorunları olabilecek en az zararla atlatılması sağlanabilir.

Bireysel Hukuk Danışmanlığında Hizmetlerimiz

Bizlere başvuruda bulunarak, bireysel hukuki danışmalık hizmetleri almak isteyenlere, yüz yüze bilgilendirme yoluyla destekliyoruz. Kişinin yaşayabileceği bütün sorunları en iyi şekilde değerlendirerek, raporlar hazırlamak ve süreçlerin işleyişine karşı tüm bilgilendirmeleri yapmak, bireysel hukuki hizmetlerimiz arasında yer alıyor.

Hukuk Danışmanlık Alanında Hizmet Verdiğimiz Dallar

Hem şirketler için hem bireyler için verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetlerinin, hukuk dalları aşağıda belirtilmiştir. İşte sizlere sunmuş olduğumuz hukuki hizmet dalları;

 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Deniz Ticaret, Ticaret ve Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Marka ve Patent Hukuku
 • Bankalar ve Finansal Hukuk
 • İnternet Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Sağlık ve İlaç Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Vergi ve İdare Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
HuKuk Danışmanlığı Büromuz

Hukuk büromuz, ister şirket olsun ister birey olsun gerekli tüm menfaatlerin savunma, danışma hizmetlerinde müvekkillerine tam destek sağlar. Şirket için verilen hukuki danışmanlık, prestiji korumak amaçlıyken, bireysel hukuki hizmetlerde amaç kişinin topluma karşısında haklarını korumaktır. İster şirketiniz için başvurun ister bireysel olarak hukuki danışmanlık hizmeti alın, büromuz sizlere her açıdan en iyi desteği, profesyonel bir şekilde sağlar.

Büromuz, yeniliğe açık kalarak, müvekkillerinin haklarını gerekli tüm imkanları kullanarak savunur. Bu açıdan müvekkillerine gereken tüm bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde sunarak, işleyiş hakkında bilgi sunar. Şirketler için verilen danışmanlık hizmetlerinde şirketin prestijini korumak ana hedefken, bireysel danışmanlık hizmetinde kişinin zarar görme durumunu engellemeye, minimuma indirgemeye çalışmaktır. Sizde alanında kaliteli avukatlarımızla bütün hukuk danışmalık işlemlerinizi bize danışarak gerçekleştirebilirsiniz.

Avukat Musa Abbas Kuru

Av. Musa Abbas Kuru,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yıldız-Kuru Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır.

Profili Görüntüle