Tehdit suçu ve tehdit suçunun yaptırımı nedir?


Tehdit suçunun varlığını insanlık tarihinde sıklıkla var olmakla beraberinde günümüzde de sık sık yaşantımızın içinde rastlama şansımız yüksektir. Bu suç Türk Ceza Kanunu’nda belirli niteliklerine göre yaptırımlara bağlanmıştır. TCK madde 106/1 ‘Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.’

TCK 106. Maddesi kapsamında tehdit suçunun değerlendirilmesi;

İlk olarak tehdit suçunun ne olduğunu bilmek lazımdır. Bir başkasının iradesinde meydana gelmemiş olan bir kötülüğü şarta bağlayarak gelmiş gibi göstermesidir. Tehdit suçu, haksız zararı veya kötülüğü karşı şahısa bildirmesiyle suç tamamlanmış olur. Suçun tamamlanması için haksız zararı ve kötülüğü yapmış olmasına gerek yoktur. Tehdit suçunda korunan hukuki değer; karar verme, kişilerin iç barışı ve hareket etme özgürlüğüdür. Tehdit suçunda fail tehdit suçu niteliklerini aşarsa bu şantaj suçuna girebilir. Suçun işleneceği fail kapsamında olabilecekler sadece kişilerdir. Suç kişiler aleyhine işlenebilmekte olup tüzel kişiler aleyhine işlenemezler. Tehdit suçuna maruz kalığınızda yapmanız gereken basit şekli şikâyettir. Lakin şikâyet edebileceğiniz süre 6 aydır. 6 aylık bu süre zaman aşımı süresidir.

Kavga sırasında kızgınlık ile söylenen sözler tehdit suçunu oluşturur mu?
Kavga sırasında o anki ruh hali ile kişiler kastı olarak tehdit içeren kelimeler kullanmaktadır. Bu kelimelerin sinir hali ile söylemiş olması tehdit suçunun oluşmasını engellemez. Söylenen tehdit içerikli cümleleri için kişi ancak haksız tahrik indiriminden faydalanabilir.

Tehdit suçunun Nitelikli halleri ve cezası;

Mağdurun daha savunmasız bırakılması tehdit suçunun niteliğindeki çeşitliliklerine bağlı olarak 2 ile 5 yıl arası hapis cezasına hükmolunur. Tehdit suçu kamu personeline veya özel sağlık personeline karşı işlendiği taktirde ceza yarısı oranında artırılır ve hapis cezası ertelenmez.
Tehdidin ağır cezayı gerektirecek halleri;

  • Tehdidin silah ile işlenmesi (Silahtan olan kasıt sadece tabanca tüfek vb. ile sınırlı değildir. Kanunun silahtan kastı bıçak da olabilir. Yani zarar oluşturacak araç gereçlerdir.)
  • Tehdidi oluşturan kişi kendisini tanınmayacak hale sokarsa, örneğin tehdit bildirimini bir mektup ile bildirilmesi kimin yaptığının bilinmemesi durumu
  • Tehdidin birden fazla kişi ile yapılması durumu.
  • Tehdidin var olan örgüt isimleriyle yapılması. Örgütleri korkutucu gücünden faydalanılması için kullanılır ise ağırlaşmış halidir. Örgütten biri olup olmasının önemi yoktur.

Tehdit suçu işlenmesi ile aynı anda işlenen diğer suçlar (kasten öldürme, kasten yaralama vb.) için ayrı cezalar verilir. Suçun nitelikli halleri dışında belli koşullar ile adli para cezasına çevrilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir