Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Hesaplama

Fazla Mesai (Çalışma) Ücreti Hesaplama işlemlerinizi aşağıdaki hesaplama aracından hızlıca yapabilirsiniz.

İş davası(kıdem, ihbar ve fazla mesai tazminat davası) açmanız halinde durumunuz göz önünde bulundurularak kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde iş yerinden hukuki olarak hakettiğiniz tazminat ücretini öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz.

Kapsamlı İşçi Tazminat Alacağı Öğrenme Formu


  Mesai Hesaplama

  Mesai Hesaplama işlemine geçmeden önce mesai kavramının ne olduğunu, yasal sürelerini ve bu sürelerin aşımında neler olacağını açıklamak gerekir. Ayrıca örnek fazla mesai hesaplama yapılarak da konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

  Mesai Nedir?

  Mesai kelime anlamı olarak çalışma demektir. İşyerinde çalışılması mesai olarak isimlendirilir. Mesai İş Kanunu ile saatler ve ücret bakımından işçilehine birtakım sınırlandırmalara tabi olmuştur.

  Aylık Çalışma Saati Ne Kadardır?

  Öncelikle belirtmek gerekir ki aylık çalışma saati konusundan daha önemli olan haftalık çalışma saati konusudur. Aylık Çalışma saati bilirkişi hesaplamalarında 225 saat olarak hesaplanmaktadır. Ancak İş Mahkemelerinde açılan fazla mesai talepli davalarda iş mahkemesi fazla mesai hesaplama mahkeme bilirkişileri hesaplama yaparken aylık çalışma saatlerini değil haftalık çalışma saatlerini dikkate almaktadırlar. Mesai Hesaplama işlemleri için haftalık çalışma süresi dikkate alınacaktır.

  Haftalık Çalışma Saati Ne Kadardır?

  Haftalık çalışma saati İş Kanunu’nda 45 saat olarak belirtilmiştir. Yasal Çalışma saati üstü çalışmalar fazla mesai olarak nitelendirilmektedir. İşçi çalışma saatleri konusunda dikkat edilmesi gereken husus yemek ve çay, dinlenme molalarının bu süreye tabi olmayacağıdır. Fazla mesai oluşması için sadece mesai adı altında işyerinde kalmak değil, haftada 45 saat üstü olağan bir çalışma da yeterlidir. Örneğin günlük 1 saat mola ile birlikte 10 saatten haftada 6 gün çalışıyor iseniz mesai saatleri hesaplama olarak (10-1)x6-45 = 9 saat haftalık fazla mesai alacağınız oluşuyor demektir. Bu ücretler işçinin alması gereken hakettiği ücretlerdir.

  Fazla Mesai Nedir?

  Haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saatin aşılması durumunda 45 saatin üstü çalışmalarınız fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda fazla mesai hesaplama ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

  Fazla Mesai Hesaplama

  Fazla mesai hesaplama işlemi için öncelikle haftada kaç saat çalıştığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Bu çalışma saati hesaplamasından yemek ve dinlenme molası çıkartılmalı ve haftada çalıştığınız gün sayısı ile çarpılmalıdır. Örnek olarak sabah 8:00’da işe gelip akşam 20:00’da işten çıktığınızı düşünelim. Bu şekilde de haftanın 6 günü çalışmış olun. Öğlen arası 1 saat yemek molası ve öğleden önce bir kere, öğleden sonra 1 kere olmak üzere 2 sefer 15’er dakika çay molası olduğunu düşünelim. Günlük çalışma saatiniz12-1,5= 10,5 Saattir. Haftanın 6 çalışma günü ile çarpıldığında 63 saat haftalık çalışma saati mevcuttur. Mesai hesaplama ile 63 saatten haftalık çalışma saati olan 45 saat çıkarıldığında 18 saat haftalık fazla mesai çalışmanız olduğu ortaya çıkacaktır.

  Mesai Ücreti Hesaplama

  Mesai kelimesinden her ne kadar çalışanlar arasında fazla mesai kast edilse de, fazla mesai ücretinin hesaplanması için öncelikle normal mesai yani çalışanın saatlik ücreti, saatlik mesai hesaplama işlemi yapılmalıdır. Ardından çıkan bu ücret 1.5 katı ile çarpılmalıdır. Örnek olarak çalışanın maaşı Net 2250 TL ise aylık çalışma saati 225 ile bölündüğünde saatlik ücretin 10 TL olduğu görülecektir.

  Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

  Yukarıda verilen örnekte saatlik fazla mesai ücreti bu ücretin 1.5 katı 15 TL olacaktır. Fazla mesainin karşılığı olarak işveren işçiye ya 1.5 kat ücret ödeyecek ya da 1.5 kat süre ile ücretli dinlenme hakkı verecektir.

  270 Saat Fazla Mesai Nedir?

  Çalışanların en çok karşılaştırkları durum iş sözleşmelerinde 270 saate kadar olan fazla mesailerin maaşa dahil olduğunu belirten maddelerdir. Senelik yasal sıınır 270 saat olmasından kaynaklı bu şekilde işverenler fazla mesai ücreti ödemekten kaçınmak için sözleşmelere bu maddeleri koymaktadırlar. Bu madde maaşı asgari ücret olan kişiler için geçerli değildir. Ayrıca bordroda yıllık 270 saat üstü fazla mesai yazılmış ise 270 saatin üstü kısımlar için ödenen ücret maaşa dahil edilir.

  Gece Çalışması Fazla Mesai

  Uygulamada bir çok insan gece çalışması yapmaktadır. Gece çalışması dinlenmelerle birlikte toplam 7.5 saati geçemez. Bu süreyi geçen her süre fazla mesai olarak sayılmakta ve ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

  Fazla Mesai Kanunu

  Mevzuatımızda fazla mesai kanunu adında bir kanun olmayıp, bunun hiyerarşik düzende altında olan ve uygulama koşullarını daha ayrıntılı biçimde belirleyen Fazla Mesai Yönetmeliği bulunmaktadır.

  Fazla Mesai Zamanaşımı

  İşçi Alacaklarında fazla mesai için belirtilen zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre dava açılması ile birlikte o miktar açısından durmaktadır. Örneğin işyerinizde 8 yıl çalışmış iseniz işten ayrıldığınızda açacağınız İş davasında 5 yıldan önceki 3 yıl süreyle yapmış olduğunuz fazla mesailer zamanaşımına uğramış olacaklardır. Dava açılana kadar geçen sürelerde de zamanaşımı işleyecek ve hak kaybına uğramış olacaksınız.

  Hafta Sonu Mesai Hesaplama

  Hafta sonu olan çalışmalar için dikkat edilmesi gereken husus bu çalışmanın hafta tailinde yapılıp yapılmadığıdır. İşyerinin çalışma günü 6 gün ve pazar günleri izin yapılıyor ise cumartesi çalışılan kısım için sadece haftalık çalışma saati 45 saati geçiyor ise fazla mesai talebinde bulunulabilir. Ancak normalde çalışma günü 5 gün ve 45 saat bu 5 günde doluyor ve 2 gün hafta izninde çalışma yapılıyor ise bu sefer fazla mesai hesapla değil Hafta Tatil Ücreti talep edilecektir. Hafta Tatil Ücreti ise 2.5 günlük çalışma ücretidir.

  Asgari Ücret Mesai Hesaplama

  Örnek olarak asgari ücret üzerinden hesap yaptığımızda 2019 yılı için Net Asgari ücret 1.829,02 TL’dir 225 ile böldüğümüzde net saatlik ücret 8,13 TL’dir. 1.5 ile çarptığımızda 12,20 TL saatlik asgari ücret fazla mesai ücretidir.

  Brütten Mesai Hesaplama

  Temel olarak fazla mesai ücreti brüt ücret üzerinden hesaplanır ve  gerekli kesintiler yapıldıktan sonra net ücret olarak işçiye ödenir.