Uluslararası Ticaret Hukuku

Küreselleşen dünyanın hukukuna Uluslararası Ticaret Hukuku denilebilir. Genel anlamıyla uluslararası alanlarda faaliyet gösteren, farklı ülkelerdeki tacir ve şirketlerin genel haklarını korumaktadır. Firmaların, tacirlerin uluslararası alanda ticaret yapmaları, dünyanın gittikçe küreselleşmesi, bu hukuk alanını doğurmuştur.

Uluslararası Ticaret Hukukunun Genel Tanımı

Farklı ülkeler içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu tacirler veya şirketler arasındaki hizmetleri malları ele alıp değerlendiren hukuk dalı, Uluslararası Ticaret Hukuku olarak adlandırılır. Küreselleşen dünyada ekonomilerin tüm dünya geneline yayılması sonucu, ithalat ve ihracat ihtiyacını artırdı. Uluslararası Ticaret Hukuku, özel hukuk ve kamu hukukuna bağlı olarak, düzenlemelere sahiptir. Korunma önlemleri, yaşanan ticari uyuşmazlıklarının çözümleri ve vergiler kamu hukuku alanına girer. Uluslararası mal satış sözleşmeleri, ticaret hukuku sözleşmesi, teslimatın şekli, ödeme biçimleri ise özel hukukun alanına girer.

17.12.1966 yılında, Uluslararası Ticaret Hukukunun gelişimine bağlı şekilde, BM Kuruluna ait alt dalında Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun kuruluş amacı, Uluslararası Ticaret Hukukunun bütün alanlarda uyumlu hale getirilmesidir. Diğer amaç ise tek bir biçimliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kuruluşun bir başka amacı, mal satışıyla ilgili bildirilen sözleşmelerdir.

Bu alanda uluslararası mal satımı ile ilgili sözleşmesi hakkında başvurulabilecek mevzuat, Bileşmiş Milletler Antlaşmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, 2011 tarihinden itibaren, yapılan bu sözleşmeye tabi olduğunu açıklamıştır. Belirtilen bazı maddelerde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu maddelere göz atmak gerekirse;

 • Madde 1’de Uygulama alanlarının belirlenmesi,
 • Madde 14’te Yapılacak olan sözleşmenin kurulması,
 • Madde 35 ve sonrasında da ticaret yapacak olan taraflar arasındaki alım-satım ilişkiler düzenleme altına alınmıştır.

Uluslararası ticaret sözleşme hukuku, uluslararası bazda ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin alım-satım işlemlerinde karşılık olarak aldıkları riskler mevcuttur. Uluslararası Ticaret Odası, tarafından düzenlenmiş olup, genellikle üç harfle belirtilen terimlerde, tüzel ya da gerçek kişilerin karşılık olarak aldıkları riskler, üstlendikleri yükümlülükler geniş çaplı olarak yer alır. Mal satım işlemlerinde çoğunlukla kullanılan terimler; EXW, CIF, FAS, FOB olan satış biçimleridir.

Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Nelerdir?

Uluslararası ticaret anlaşmalarında iki tarafın da menfaatlerini korumak için yapılacak sözleşme titizlikle hazırlanmalıdır. Bu sözleşmenin dikkatle hazırlanmasına rağmen, bazı durumlarda sözleşme her iki tarafın veya bir tarafın ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelebilir. Böyle durumlara rastlanması halinde uluslararası ticaret anlaşmaları için başvurulacak alternatif çözüm yolları, çözüm için bağlayıcı olacaktır.

Yaşanabilecek uyuşmazlıklarda başvuru yapılabilecek en yaygın müessese, Uluslararası Tahkim olarak değerlendirilebilir. Tahkim heyetinde, taraflardan gelecek taleplerle, yazılı anlaşma değerlendirme altına alınarak, yaşanan uyuşmazlıkların uluslararası mahkemelerin dışında, hakem heyetleri tarafından çözüme ulaştırılmasıdır. Uyuşmazlık sorunu yaşayan tarafların Tahkim yoluna başvurmasının en önemli nedeni, mahkemelere göre daha hızlı davranması denilebilir.

Uluslararası Ticaret Hukuku Alanında Deneyimli Danışmanlık

Uluslararası ticaret hukukunun içinde yabancılık unsurları yer aldığından, bu konuda çalışma gerçekleştirecek olan avukatların bu alana hakim olması gerekecektir. Yani avukatların hem uluslararası hem de ulusal hukuka tam anlamıyla hakim olması gerekecektir. Şirket veya özel tacirler tarafından avukatlık danışmanlık hizmetlerine başvurulması durumunda, bu duruma dikkat edilmesi gerekecektir.

Hukuk büromuz, bünyesinde yer alan uluslararası ticaret hukukunda deneyim sahibi avukatlarıyla, müvekkillerine profesyonel ve kaliteli bir hizmet sunar. Hukuk büromuz, bu alanda verdiği hizmetlerinin yanında ayrıca, yurt dışındaki bürolarla irtibat halinde olduğundan çözümleri daha da kolaylaştırır. Yine hemen hemen bütün ülkelerin başkonsolosluklarıyla olan bağlantılarımız sayesinde, müvekkillerimize baştan sona doğru en iyi hizmeti sunabiliyoruz. Büromuz, müvekkillerinin mevcut yaşanan problemlerinin dışında, muhtemelen yaşanabilecek problemlerine karşı önlemler alır. Bunun için detaylı çalışmalarla, en iyi hizmetin sunulabilmesi için profesyonel hizmet verilir.

Büromuzdan Alabileceğiniz Uluslararası Ticaret Hukuku Hizmetleri

İşte büromuz tarafından verilen hizmetler;

 • Türk şirketinin uluslararası alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle yapacakları genel sözleşmelerin yapılması, gerek görülürse düzenlenmesi ve yorumlanması sağlanır. Bu durumda amaç, müvekkillerin en iyi hizmeti alarak, uluslararası ticaret alanına prestij sahibi olmasıdır.
 • Yabancı olan şirketlerin Türkiye sınırları içerisinde yapacakları ticari işlerde, hukuki zeminin sağlanması ve buna bağlı olarak hukuksal destek sağlanması. Bu alanda büromuz şirketlere en iyi desteği sağlayabilmektedir.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren Türk şirketlerin, yabancı ülke sınırları içerisinde şirket kurma girişimlerinde, ticaret işleri yapma konularda hukuksal açıdan danışmanlık hizmeti sağlama işlemleri. Yurt dışında gerçekleştirilecek olan bu faaliyetler için hukuki anlamda destek sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve yabancı ülkelerin mevzuatlarını geniş kapsamlı analizlerini çıkarmak, hizmetlerimiz arasında yer alır.
 • Distribütörlük ve Franchising sözleşmelerinin hazırlanması aşamalarında danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamak.
 • Yabancı unsurlu yapılacak ticaret anlaşmalarında oluşabilecek olan uyuşmazlık sorunlarının en iyi şekilde çözüme kavuşturulması için hukuki çalışmalar sergilemek. Bu anlamda başvuracak olan kişilere detaylı bir danışmanlık hizmeti sağlamak.
 • Şirketlerin uluslararası yatırım yapma durumlarında, yatırım yapılacak yerin vergilendirme sistemlerini detaylı olarak araştırma ve görüş bildirme. Bu alanda ayrıca genel hukuki destek sağlama.
 • Uluslararası satış sözleşmesine ilişkili olarak yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi konusunda destek sağlamanın yanında, bu tür sözleşmelerin hazırlanmasında yardımcı olma.
 • Varsa uluslararası alacakların tahsil edilmesi. Bu tahsilatların icra kanalları yoluyla yapılması, işlemlerinde hizmet ve danışmanlık sağlama.
 • Yaşanacak olan uyuşmazlık sorunlarında, Tahkim Kuruluna başvurarak, uyuşmazlıkların daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak, hizmetlerimiz arasında yer alır.
 • Patent ve marka uyuşmazlıklarını ilgilendirecek olan konularda, hukuki destek sağlamanın yanında, milletler arası rekabet yasağı konularında hizmet çözümleri sağlama, hizmetlerimiz arasında yer alır.

Görüldüğü gibi hukuk büromuz, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında, müvekkillerine en nitelikli hizmetleri sunar. Sunulan bu hizmetlerin tamamı, alanında bilgili avukatlar tarafından sağlanır. Ayrıca büromuz sunulan hizmetlerin tümünde teknolojinin tüm imkanlarını kullanmanın yanında, avantaj sağlayacak diğer tüm kanalları kullanır. Müvekkillerimizin talepleri hangi doğrultuda olursa olsun, detaylı çalışmalar yapılarak, konunun en iyi çözümü belirlenmeye çalışılır. Amacımız, bize başvuru yapan müvekkillerimizin, şirketlerin Uluslararası alanda en iyi hizmet imkanlarını almasıdır.

Gelişen Dünyada Uluslararası Ticaret Hukukunun Yeri

Dünyanın gelişmesi, ticaret alanında yepyeni atılımların yapılmasını sağladır. Ülkeler arası ticaret hacminin genişlemesi, ticareti gerçekleştirecek olan tüzel veya gerçek kişilerin haklarının korunmasını ihtiyaç haline getirdi. Uluslararası ticaret işlemlerinde sorunların en fazla yaşandığı kısımlar, teslimat, alım-satım işlemleri olarak değerlendirilebilir. Şirketlerin ticaret anlaşmalarında risk altında olmaması adına Uluslararası Ticaret Hukuku alanında gerekli maddelerle garanti altına alınır.

Dünyada ticaret hukuku, uzun yıllardır gereklilik olarak yer alıyor. Şirketlerin kendi menfaatlerini koruyabildikleri bu hukuk alanı, ticaretin gelişmesine, şirketlerin risk almadan büyümesine olanaklar sağlar.

Danışmanlık Alınabilecek Avukatlar Nasıl Olmalıdır?

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında tüm risklerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, en iyi şekilde düzenlenmesi ve gerektiğinde profesyonel olarak yorumlanması gereklidir. Tüm bu aşamaların şirket menfaatlerini, prestijini koruyarak yapılması yine bir gerekliliktir. Bunların sağlanabilmesi için hizmet alınacak büronun veya avukatların uluslararası ticaret hukuku veya ulusal ticaret hukuku alanında bilgili ve deneyimli olması gerekecektir. Deneyimli danışmanlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için büromuzu gönül rahatlığıyla tercih edebilir, kafanıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

Avukat Musa Abbas Kuru

Av. Musa Abbas Kuru,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yıldız-Kuru Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağıdır.

Profili Görüntüle