Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete Maaş Hesaplama işlemleri karmaşık gözükmesine karşın çok basit bir formül ile yapılabilmektedir. Aşağıda verilen fomül ve örnek ile brütten nete maaş hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş işveren tarafından ödenen toplam miktardır. Bu tutarın içersine işveren ve işçi tarafından ödenen vergi ve yasal kesintiler dahildir.

Brüt Maaş Hesaplama

Brüt maaş hesaplaması içerisinde SGK ve prim kesintilerini barındırmaktadır. Brüt ücretinizi net ücret üzerinden hesaplamak için Netten Brüte Maaş Hesaplama sayfamızı kullanabilirsiniz.

Brütten Nete Net Maaş Hesaplama

Net Maaş Hesaplama işlemi için öncelikle brüt maaş miktarınızı bilmeniz gerekmektedir. Brütten nete maaş hesaplama formülü kabaca şu şekildedir: Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Brütten Nete 2021 yılında hesaplama yapılacak ise 2021 yılı verileri net hesaplama işleminde kullanılmalıdır. Gelir Vergisi hesaplma işlemi ise gelir (kazanç) tutarının (vergi matrahı), gelir vergisi oranıyla çarpılması ile hesaplanır.

  1. Brütten net maaş hesaplama işlemi için öncelikle %15 SKG + İşsizlik payı oranı brüt maaş ile çarpılır.
  2. Kalan tutar üzerinden %15 (18.000 TL’ye kadar) oran çarpılarak Gelir Vergisi ortaya çıkartılır.
  3. Brüt Ücret 759/100000 damga vergisi oranı ile çarpılır.
  4. En son olarak bu 3 sonuç toplanarak en baştaki brüt ücretimizden çıkartılır. Çıkan sonuç net ücrettir.

Brütten Nete 2022 Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücrette vergi istisnası olması sebebiyle hesaplama formülleri değişmiştir. Bu sebeple önceki senelere göre yapılan hesaplamalara 675,99 TL eklenmesi suretiyle 2022 Yılı için Brütten Nete Maaş Hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Örnek Brütten Nete Hesaplama

Örnek brüt ücretimiz 10.000 TL olsun. Bu tutar %15 SKG + İşsizlik payı oranı ile çarpıldığında 1.500 TL elimizde olacaktır. Kalan rakam 8.500 TL’dir. 8.500 TL %15 (18.000 TL’ye kadar) oran ile çarpıldığında 1.275 TL yapmaktadır. En son olarak 10.000 TL 759/100000 damga vergisi oranı ile çarpıldığında 75,90 TL Damga Vergisi ortaya çıkmaktadır. Bu 3 rakamın toplamı 1.500 TL + 1.275 TL + 75,90 TL = 2.850,9‬0 TL yapmaktadır. Bu tutar 10.000 TL’den çıkarıldığında 7.149,1‬0 TL Net Ücret ortaya çıkmaktadır.

Brüt net maaş hesaplama işleminde dikkat edilmesi gereken husus AGİ ücretinin net maaşa dahil olmadığıdır.

Yukarıda belirttiğimiz brütten nete hesaplama formülü ile kolayca brütten nete ücret hesaplaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Gelir Vergisi Hesaplama

Brüt net maaş hesaplama işlemi için gelir vergisi oranı büyük önem arzetmektedir. Gelir vergisi artan miktarlarda oran değştirmektedir. 2022 yılı için gelir vergisi oranı şu şekildedir;
  • 18.000 TL’ye kadar olan
% 15
  • 40.000 TL‘nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası için
% 20
  • 148.000 TL‘nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası için
% 27
  • 148.000 TL‘den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası için
% 35
Brütten maaş hesaplama işlemlerinde yukarıdaki örnekte verdiğimiz %15’lik oran ilk vergi dilimi olduğunu yukarıdaki tablodan görebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki oran brütten nete maaş hesaplama 2021 yılı için dikkat edilmesi gereken orandır. Brütten nete çevirme işlemi örneğin 2022 yılı için yapılacak ise o yılın vergi oranları dikkate alınmalıdır.

Net Asgari Ücret 2022 Yılı için Ne Kadardır?

Brutten Nete asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4253,40 TL’dir. Brüt olarak 5004 TL’dir.