İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Hesaplama işlemlerinizi aşağıdaki hesaplama aracından hızlıca yapabilirsiniz

İşsizlik Maaşı Alma Şartları için sayfanın altına ilerleyiniz. 2022 Yılı,

Detaylı Tazminat Öğrenme Formu

  İşsizlik maaşı hesaplama işlemlerinizi sitemizden kolaylıkla yapabileceğiniz gibi gerekli ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

  İşsizlik Maaşı Nedir?

  4447 sayılı kanun kapsamındaki iş yerlerinde sigortalı olarak ve belli bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişilere, belirtilen kanunun ilgili maddeleri sebebiyle işten çıkartılan veya belli koşullarda kendisi çıkan işçi ve çalışanlara yapılan ödemelerdir. İşsizlik ödeneği olarak kanunda belirtilmektedir.

  İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

  İşsizlik maaşını almak için İŞKUR’un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR’a şahsen başvurulması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvuru süresi iş ilişkisinin bitiminden itibaren 30 gündür.

  İşsizlik Maaşına Geç Başvurulması

  İş ilişkisi bitiminden 30 gün sonra başvuru yapılması halinde zorunlu bir sebepten dolayı gecikme yok ise başvuru tarihinden önceki hak edilecek ücretlere hak kazanılamayacaktır. İşsizlik maaşı almak için iş arayan kaydı yapılmaktadır.

  İşsizlik Maaşı Şartları

  İşsizlik maaşı alma koşulları genel olarak sayıldığında;

  1. İşsiz kalma sebebi kendi istek ve kusuru dışında olması (İşçinin haklı fesih halleri istisnadır.),
  2. İş ilişkisinin bittiği süreden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmak,
  3. Hizmet akdi bitişinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmak,
  4. İş akdinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak,

  Bu belirtilen işsizlik maaşı alma şartları yerine getirildiğinde çalışan işsizlik ödeneğinden yararlanmaktadır.

  İşsizlik Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

  İşsizlik maaşı hesaplama işlemi işçinin maaşının son 4 ay brüt ücretin ortalamasının yüzde 40’ı ile bulunmaktadır. Bu ödenek miktarı 4857 sayılı İş Kanununun 39. Maddesi gereği 16 yaşından fazla olan çalışanlar için uygulanan asgari ücretin yüzde seksen brüt tutarını aşamaz.

  İşsizlik maaşı hesaplama işlemini yukarıdaki formumuzdan kolaylıkla yapabilirsiniz.

  İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

  Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda örnek vermek gerekirse işsizlik sigortası ödenmiş son 4 aylık brüt kazanç tutarı ortalama 6000 TL olan bir kişinin alacağı işsizlik ödeneği tutarı 2400 TL ‘dir (Damga Vergisi dahil).

  İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2022 Yılı için En Yüksek ve En Düşük

  Yukarıda belirttiğimiz üzere brüt asgari ücret miktarının yüzde 80’i işsizlik maaşının tavanını yani en yüksek miktarını oluşturmaktadır. Bu sebeple 2022 yılı için en düşük işsizlik maaşı brüt 2.001,60 TL, en yüksek miktar ise brüt 4.003,20TL’dir. Damga vergisinin çıkartılmasından sonra (%0,759) taban net ücret 1.986,41 TL, tavan net ödenek 3.972,82 TL’dir.

  İşsizlik Sigortası

  Çalışanların işsiz kalması halinde  çalışanların ve ailelerinin kayıplarını karşılamayı amaç edinen bireylerin zor duruma düşmelerini önlemeyi amaç edinen bir sigorta koludur.

  İşsizlik Ödeneği

  İşsizlik maaşının kanunda belirtilen asıl ismi işsizlik ödeneğidir. Ancak toplum arasında bu isim yerine işsizlik maaşi olarak yaygınlaşmıştır.

  İşsizlik Maaşı Başvuru

  E-devlet üzerinden İşkur işsizlik maaşı başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

  Ne Zaman İlk Ödeme Yapılır?

  Başvuru sonrası maaşa hak kazanılan zamanı izleyen ayın son gününe kadar ödeme ilk ödeme verilir.

  İşsizlik Maaşı Nereden Alınır?

  Aylık olarak her ayın sonunda PTT şubelerinden kişilere ödeme yapılır.

  İşsizlik Maaşı Süresi Ne Kadar?

  İşsizlik maaşı süresi yasada bulunan diğer koşulların taşınması kaydıyla iş akdinin feshinden önceki üç yılda;

  • 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışan işsizlere 180 gün,
  • 900 gün boyunca sigortalı çalışan ve başvuran kişilere 240 gün,
  • 1080 gün boyunca sigortalı çalışan ve başvuran kişilere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği, işsizlik maaşı verilmektedir.

  İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir?

  • İŞKUR tarafından işçiye bulunan bir işin haklı bir sebep olmaksızın reddedilmesi;
  • İşsizlik maaşı almakta iken başka kurumlarda sigortasız olarak çalışılmasının ilgili kurum müfettişlerce veya denetim elemanları tarafından tespit edilmesi;
  • Emeklilik gerekçesi ile yaşlılık aylığı almaya başlanması;
  • Meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme eğitimlerinin İŞKUR tarafından tavsiye edilmesine rağmen kişinin haklı bir neden olmadan reddetmesi ve kurum tarafından istenilen belgelerin süresi içinde verilmemesi;